Unul cu altul

  • 1DX_9087
  • _1DX_9077

Debutînd ca dramaturg, făcînd apoi de toate în redacția celui dintîi ,,Amfiteatru”, Coman Șova a fost provocat la poezie de Adrian Păunescu a cărui gravitate patetică și declamativă a rîvnit-o la început, spre a se regăsi pe sine în tonalități mai scăzute și mai firești. Caracteristice pentru poezia lui de acum sînt dicțiunea și elegia senină.

Mircea Martin

 

Aproape toate poemele par să se nască ,,de la sine” îintr-un moment aflat sub imperiul nevoii de confesiune. Chiar și profesiunea de credință a lui Coman Șova, care, prin însăși natura ei, presupune o anumită atitudine declamatorie, n-are nimic premeditat, ci se desfășoară liber, ca o mărturie spontană.

Alex. Ștefănescu

 

Poetul Coman Șova aduce un vers structurat organic, arătînd o simțire robustă (...) Viziunea calmă, transfigurată de generozitatea naturii, se hrănește dintr-un conținut ce exprimă un dinamism în genere vital.

Dragoș Vrînceanu

Comments are closed.

Coman Sova